MENU
Garantija

Visām precēm, kuras tiek tirgotas balticsport.lv interneta veikalā, tiek nodrošināta garantija 24 mēneši. Izņemot gadījumus, kad ražotājs ir noteicis produktam definētu garantijas termiņu. Garantijas termiņš ir preču ražotāja noteiktais garantijas termiņš un tam noslēdzoties klientam tiek piedāvāts maksas remonts. 

 

Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos:

- ja pircējs nevar uzrādīt pirkuma dokumentu (čeku vai pavadzīmi) un garantijas talonu, ja tāds bija izsniegts pie pirkuma.

- ja produkts (izstrādājums), kas paredzēts personiskām (sadzīves, ģimenes) vajadzībām, ticis izmantots peļņas gūšanai, ražošanas vajadzībām vai citiem neatbilstošiem mērķiem,

- ja tiek pārkāpta lietošanas instrukcija,

- ja uz izstrādājuma saskatāmas nekvalificēta remonta pēdas,

- ja atklātas izmaiņas izstrādājuma konstrukcijā vai shēmā, kuras atšķiras no ražotāja noteiktajām,

- ja produkta (izstrādājuma) sērijas numurs izmainīts, izdzēsts vai to nav iespējams noteikt.

 

Garantija netiek attiecināta uz šādiem izstrādājuma bojājumiem:

-  uz preces papildus piederumiem (aksesuāriem), barošanas elementiem (baterijas, akumulatori, telefona, portatīvo datoru planšetdatoru komplektā esošie akumulatori), piederumiem kuriem ir ierobežots resurss (drošinātāji, austiņas, mikrofoni).

 -  bojājumi, kurus izraisījusi svešķermeņu, vielu, šķidrumu, kukaiņu nokļūšana izstrādājuma iekšienē, 

 -  bojājumi, kurus izraisījusi stihija, ugunsgrēks, sadzīves faktori, nejauši ārējie faktori (strauja sprieguma maiņa elektriskajā tīklā, negaiss u.c.), kā arī nelaimes gadījumi, 

 -  bojājumi, kurus izraisījusi barošanas, telekomunikācijas un kabeļu tīklu parametru neatbilstība standartiem un citi līdzīgi ārējie faktori.

Balticsport.lv neatbild par izstrādājuma tieši, vai netieši nodarīto iespējamo ļaunumu cilvēkam, mājdzīvniekiem, vai īpašumam, ja tas noticis nepareizas uzstādīšanas vai ekspluatācijas instrukciju neievērošanas dēļ.

Noteikumi par atteikuma tiesību izmantošanu

I. Atteikuma tiesības:

1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu. Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskām personām.

2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

3. Ja vēlies izmantot atteikuma tiesības atceries, ka Tu esi atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. Tāpēc ņem vērā, ka atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Tev ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

4. Jūsu pienākums ir 14 dienu laikā no atteikuma nosūtīšanas brīža atgriezt preci pārdevējam. Atgriežot preci pārdevējam, Jums ir jānodrošina iepakojums preces transportēšanai, proti, oriģinālajam preces iepakojumam ir obligāti jābūt iepakotam citā, transportēšanai piemērotā iepakojumā. Oriģinālais preču iepakojums nedrīksts būt bojāts.

5. Ja Jūs izmantojat atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad Jūsu pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ.

6. Ja Jūs izmantojiet atteikuma tiesības, interneta veikalam balticsport.lv ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad Jūs esat nosūtījis rakstisku atteikumu, atmaksāt Jums visas Jūsu veiktās iemaksas, izņemot summu, kas pārsniedz SIA Alx-KO piedāvātās “parastās" piegādes izmaksas. Interneta veikals balticsport.lv atmaksā naudu tikai uz atteikumā norādīto bankas kontu.

7. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jūs varat atgriezt preci, nogādājot to uz balticsport.lv ofisu: Alx-KO SIA, Mūkusalas iela 42E-A, Rīga, LV-1004, Atgriežot preci ir jānodrošina atbilstošs transportēšanas iepakojums - oriģinālajam preces iepakojumam obligāti jābūt iepakotam citā transportēšanas iepakojumā.

II. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:

1. Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

  • preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;
  • preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;
  • prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
  • patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, ja ir atvērts šo preču iepakojums un/vai ir bojāta drošības plombe;
  • prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām;
  • patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;
  • patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
  • līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu;

2. Lai izlabotu pasūtījuma laikā ieviesušās ievadkļūdas, lūdzu, sazinieties ar mums pa telefonu (27729771,) vai sūtiet e-pastu: info@balticsport.lv.

3. Pirkuma pieteikumu Jūs varat aizpildīt latviešu valodā

4. Interneta veikalā www.balticsport.lv apskatāmo preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu vai konkretizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties ar www.balticsport.lv pa epastu: info@balticsport.lv, tel. 27729771, lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem.

5. SIA „Alx-KO” informē, ka konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, vērsīsies tiesā ar prasības pieteikumu par SIA „Alx-KO” radīto zaudējumu segšanu, kas radušies patērētāja rīcības rezultātā.

6. Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi – info@balticsport.lv vai lūdzam sūdzību iesniegt rakstveidā, nosūtot uz šādu adresi: Rīga, Mūkusalas iela 42E - A , LV-1004

7. Sūdzība tiks izskatīta 30dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.